MENU

Notice Board

Newyddlen

Newyddlen Haf 2019

Chinese New Year

Year 7 students from the Gwyndy site celebrating Chinese New Year creating Chinese lanterns. Disgyblion blwyddyn 7 yn y safle Gwyndy yn dathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn y dosbarth trwy greu llusern Tsieineaidd.