MENU


Primary Schools


Pupils join Ysgol Gyfun Cwm Rhymni from every Welsh Medium Primary School in the County Borough of Caerphilly:

Ysgol Bro Sannan
Ysgol Gymraeg Bro Allta
Ysgol Gymraeg Cwm Derwen
Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod
Ysgol Gymraeg Penalltau
Ysgol Gymraeg Trelyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili
Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell
Ysgol Ifor Bach
Ysgol Y Lawnt