slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
 

 

^

Ysgol Gyfun Gymraeg 11-18 fywiog, arloesol a llwyddiannus, yn gwasanaethu Bwrdeistref Sir Caerffili yw Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Lleolir yr ysgol ar ddau safle: y naill yng Ngelli Haf, ger y Coed Duon, a’r llall, Y Gwyndy, yng nghanol tref Caerffili.

Addysgir pob un pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eithrio Saesneg. Dyfarnwyd 'Da' ym mhob Cwestiwn Allweddol yn adroddiad diweddaraf Estyn. Nodwyd hefyd bod profiadau dysgu ac amgylchedd dysgu yr ysgol yn 'Rhagorol'. Mae’r ysgol yn darparu ystod eang o gyrsiau Lefel U/UG a galwedigaethol.

 

Latest News

Upcoming Events

Notice Board

Supporting Your Child - IT Help

Here is a link to our latest IT guide and information. 

https://sites.google.com/ygcwmrhymni.net/cymorth-tgch/

Barnardo's Support

 
The contact details below are very useful for any families struggling in these challenging times.
contact See, Hear, Respond on 0800 157 7015 or visit 
 

Dathlu Cymreictod

 

Clip Owen Evans, cyn disgybl yn trafod defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith ac yn gymdeithasol

Cliciwch yma i weld y clip fideo o Owen Evans.

 

Clip Delyth Jewell,cyn ddisgybl ac aelod o'r senedd yn trafod ei hangerdd dros yr iaith Gymraeg.

Cliciwch yma i weld y clip fideo o Delyth Jewell

Bring Your Own Device Agreement

As you know, thanks to the support of Caerphilly CBC, all pupils have the opportunity to bring their own devices to school and make use of the wifi network. Both you and your son or daughter need to accept the terms of the BYOD Agreement so that this exciting opportunity can be utilised safely and effectively.

A copy of the agreement was sent to you last week, many thanks to those of you who returned a signed copy.

All pupils have been sent an online form to share their acceptance of the agreement, through school email.

Could I please ask you to discuss the contents of this agreement with your son/daughter and then complete the short online form by following the link below, noting whether or not you accept the terms of this agreement (even you have already sent in a paper copy - sorry!) It would be of great help if this could be completed by Thursday 9 July.

LINK TO FORM

Thank you very much for your support during these challenging times

Mr Lloyd Mahoney

Uwch Pennaeth Cynorthwyol

Senior Assistant Head Teacher

Safety

We have created videos explaining the safety measures in place as we re-open the school next week.

The reason for us creating these videos is to make it as easy as possible for pupils who are returning next week.

Test has received this information by email (@ygcwmrhymni. net account) this afternoon.

Please use links below:

Gellihaf 

Gwyndy

If you have any questions or concerns please contact a member of the wellbeing team.

Diolch yn fawr

Mr A Gravell

Reopening The School 29/06/20

Please see the attached message from Mr Webb, along with a plan, detailing how we plan on re-opening the school on 29 June. Please also see below a link to a video that will hopefully put your mind at ease when making any decisions with regards to sending your child back to school.

A Message From The Head

 

Reopening The School 29/06/20

Please see the attached message from Mr Webb, along with a plan, detailing how we plan on re-opening the school on 29 June. Please also see below a link to a video that will hopefully put your mind at ease when making any decisions with regards to sending your child back to school.

A Message From The Head

 

Thank you

A little message to thank both Students and Parents for their hard work through this challenging time. 

Thank You

KS4 Team

Thank you / Diolch

A little thank you from Ysgol Gyfun Cwm Rhymni to both Students and Parents for all your hard work through this challenging time. 

Thank you, 

KS4 Team

Pontio BL6 - Transition for Yr6

Gobeithiaf eich bod yn cadw’n dda ac yn iach.

Mae’r ysgol wedi creu fideo pontio ar gyfer disgyblion a rhieni blwyddyn 6 er mwyn i chi ddysgu mwy am Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Bwriad y fideo yw ceisio ateb rhai o gwestiynau disgyblion blwyddyn 6 yngl┼Ěn â’u hysgol uwchradd newydd yn ystod y cyfnod anghyffredin yma.

Yr ydym yn gobeithio’n fawr byddwch yn mwynhau’r cynnwys.

 

We hope you are keeping well and healthy.

The school has created a transition video for year 6 pupils and parents in order for you to learn more about Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

The purpose of the video is to try and answer some of the questions your children are likely to be asking during this unusual time.

We hope you will enjoy the content.

Fideo Pontio BL6 - Transition Video Yr6

Prospectus 2020-21

 

Click below for the new uniform policy for Yr 7 in September (this is optional for other years and to be phased in)

Uniform Policy - Sept 2020 (scroll down for English version)

Get Microsoft Office and Minecraft: Education Edition for FREE!

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Click here for more information.

Exams

EXAM TIMETABLES

Read More

Science

CURRICULUM

Read More

Students

PROSPECTUS

2020-21

Teachers

STAFF

Read More