MENU


Un o fanteision gwisg ysgol yw ei bod yn sicrhau fod pawb yn edrych yn drwsiadus gan osgoi tynnu sylw’n ormodol.

Mewn ymgais i wella’r cyflenwad o wisg ysgol mae’r ysgol wedi llunio cytundeb gyda Chyswllt Ysgol Trutex.

Mae Trutex yn gwmni sefydledig yn y busnes gwisg ysgol, ac mae ganddo brofiad helaeth yn darparu gwisg ysgol yn uniongyrchol i’r rhieni. Drwy ei wasanaeth Cyswllt Ysgol, gallwch brynu'r holl wisg ysgol, ac fel mantais ychwanegol, bydd y nwyddau yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch cartref (neu at gyfeiriad penodedig). Gwelir manylion sydd yn benodol i’n hysgol ni yn y Llawlyfr Cyswllt Ysgol. Mae’r Llawlyfr Cyswllt Ysgol yn darparu eitemau o’n gwisg ysgol drwy gydol y flwyddyn, a hynny am brisiau cystadleuol, heb unrhyw gost ychwanegol. Mae’r POSTIO, y PACIO a’r DYCHWELIADAU yn rhad ac am ddim.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch manylion penodol ein gwisg ysgol a gwybodaeth am feintiau, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Trutex. I gael y manylion, y rhif yw 01200 421206. Mae TRUTEX hefyd yn gwarantu y bydd 10% o bob eitem o’r wisg ysgol a brynir drwy’r Cyswllt Ysgol, yn cael ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol. Ein bwriad yw defnyddio’r arian hwn i ddarparu gwell cyfleusterau ar gyfer eich plentyn chi.

Gallwch eu prynu trwy’r mannau canlynol:

Polisi Gwisg

 

Grant Cynhaliaeth a Dillad

Os nad ydych wedi llenwi’r ffurflen briodol ar gyfer Grant Cynhaliaeth a Dillad yn barod, cewch un o’r ysgol.