MENU


Disgwylir i bob disgybl gymryd rhan weithgar ym mhob gwers. Efallai bod achlysur yn codi pan na fydd y disgybl yn medru cyfrannu’n ymarferol - mae dal angen dod â chit ond mae croeso iddynt ddod a thracwisg/cot h.y. dillad sy’n amddiffyn y disgybl rhag y tywydd.

Rhaid i bob disgybl ddod â’r wisg bwrpasol ar gyfer y gweithgaredd.

 

Gwisg y Bechgyn

Rygbi/Pêl Droed:

 • Crys rygbi swyddogol
 • Siorts du
 • Sanau coch
 • Esgidiau rygbi neu bel droed/ Esgidiau ymarfer

Gymnasteg/Athletiau/Pêl Fasged:

 • Siorts gwyn
 • Fest goch blaen
 • Esgidiau ymarfer sy’n amddiffyn y droed (trainers)

Gwisg y Merched

Pêl Rwyd/Hoci/Traws Gwlad:

 • Sgort ddu
 • Crys coch gyda choler
 • Crys chwys coch/du/llwyd
 • Esgidiau ymarfer sy’n amddiffyn y droed (trainers)
 • Gwaelod tracwisg du (i’w wisgo yn lle sgort pan mae’r tywydd yn oer)

Gymnasteg/Athletiau/Pêl Fasged:

 • Siorts du/Sgort ddu
 • Crys coch gyda choler
 • Esgidiau ymarfer sy’n amddiffyn y droed (trainers)

Awyr Agored ac Antur:

 • Gwisg gynnes sy’n amddiffyn rhag y tywydd - cynnwys menig, hetiau, egsidiau glaw neu esgidiau cerdded.

 

Disgyblion TGAU ac UG/U:

Oherwydd natur ymarferol gweithgareddau allgyrsiol a gwersi TGAU ceir cyfle i brynu crys du/gwyn gyda choler gyda bathodyn yr ysgol ac enw arno.

* Ni chaniateir esgidiau ffasiwn ysgafn *