MENU


Ysgolion Cynradd


Mae disgyblion yn ymuno ag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni o bob un o'r ysgolion cynradd Cymraeg yn Sir Caerffili:

 

Ysgol Bro Sannan

Ysgol Gymraeg Bro Allta

Ysgol Gymraeg Cwm Derwen

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod

Ysgol Gymraeg Penalltau

Ysgol Gymraeg Trelyn

Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili

Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell

Ysgol Ifor Bach

Ysgol Y Lawnt