MENU


 


Diwrnod Canlyniadau TGAU 2020 yw dydd Iau 20 Awst

Gall myfyrwyr gasglu eu canlyniadau o'u safle ysgol dynodedig. Felly, dylai myfyrwyr Y Gwyndy gasglu eu canlyniadau o safle'r Gwyndy a dylai myfyrwyr Gelli Haf gasglu eu canlyniadau o safle Gelli Haf.


Dosberthir y canlyniadau rhwng 9am a 11am.

 

Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch 2020 yw dydd Iau 13 Awst

 

Dosberthir y canlyniadau rhwng 9am a 11am.

 

Os na allwch chi fynychu:

1. Gall rhiant / gwarcheidwad y plentyn roi amlen hunan-gyfeiriedig ac wedi'i stampio'n briodol i'r ysgol, fel y gellir anfon y canlyniadau adref ar 13 Awst (Lefel U/UG) neu 20 Awst (TGAU).

NEU

2. Gall y rhiant / gwarcheidwad / plentyn anfon aelod arall o deulu o ffrind i gasglu'r canlyniadau. Fodd bynnag, rhaid i'r ysgol gael cadarnhad ysgrifenedig o hyn gan y rhiant / gwarcheidwad / plentyn cyn casglu'r canlyniadau.