MENU


Cyfoethogir y cwricwlwm gan ystod ragorol o weithgareddau allgyrsiol sydd yn cael eu darparu gan staff ymroddedig a disgyblion hyn yr ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • profiadau wedi eu cynllunio ar gyfer y cymhwyster BAC;
  • gweithgareddau a phrofiadau i hybu Cymreictod;
  • gweithgareddau i gyflawni gofal yn y gymuned;
  • gweithgareddau i godi arian tuag at achosion da;
  • gweithgareddau ar gyfer Gwobr Dug Caeredin;
  • ymweliadau addysgol niferus;
  • clybiau chwaraeon o bob math;
  • gweithgareddau drama a gwersi cerdd;
  • gweithgareddau celf, clwb gwyddoniaeth a chlybiau adolygu ar draws nifer o bynciau; a
  • gweithgareddau menter a chynadleddau addysgol i’r chweched dosbarth.

(ESTYN 2016)